Han Yue Lou Resort Spa Jiuhuashan

Kecun New Street, Mount Jiuhua Scenic Area,qingyangxian,Chizhou,Anhui

Han Yue Lou Resort Spa JiuhuashanOver view
All Photos

Hotel Traffic

Han Yue Lou Resort Spa Jiuhuashan

Hotel Reservation Tel:
020-86007566 (CouponCode:15270)(Busy or no answer, online booking please!)
Hotel Front-Desk Tel: 0086566-2838888 (Catering, conference,sauna,entertainment, Invoice, traffic)

Han Yue Lou Resort Spa Jiuhuashan Website: http://www.hanyuelouresort.com/en

Hotel Address: Kecun New Street, Mount Jiuhua Scenic Area,qingyangxian,Chizhou,Anhui

Business zone:
District: qingyangxian district
Address: Kecun New Street, Mount Jiuhua Scenic Area,qingyangxian,Chizhou,Anhui

Han Yue Lou Resort Spa Jiuhuashan

Kecun New Street, Mount Jiuhua Scenic Area,qingyangxian,Chizhou,Anhui